Het portfolio is een persoonlijke map met een inventarisatie van persoonlijke competenties, het is een middel om te reflecteren. De leerling en de leerkracht wordt gestimuleerd om terug te blikken op de voorgaande periode en daarover te reflecteren. Dankzij de reflectie is het mogelijk om een plan te maken voor de toekomst. De leerkracht is de katalysator van dit proces.

Zo krijgt de leerling niet alleen inzicht in zijn/haar eigen vaardigheden (studie-, praktische en sociale vaardigheden), houding en gedrag, maar leert hij/zij ook om zelf sturing te geven aan zijn/haar eigen ontwikkeling. De ambitie van het (werken met een) portfolio is om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces, waardoor hun zelfvertrouwen kan groeien.

Wij kiezen ervoor om een map aan te leggen met fysieke documenten/ werkjes en foto’s. Het portfolio is een document wat groeit en naar mate de jaren verstrijken ook steeds meer vulling krijgt. Kinderen nemen als het ware hun eigen leerproces mee en kunnen dit overhandigen aan opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Wanneer het alleen digitaal zou zijn dan is het minder makkelijk om fysiek mee te kunnen nemen. Het is de bedoeling dat ze uit kunnen leggen waar ze trots op zijn en wat ze de komende periode gaan leren. Na elke periode is er een portfoliogesprek tussen de leerkracht en het kind. Een school kan er vervolgens voor kiezen om een gesprek te hebben waar de ouders bijzijn.

Een portfolio zorgt ervoor dat kinderen meer betrokken zijn bij het leerproces. Kinderen hebben doelen waar ze aan werken en dit is zichtbaar. Ouders waarderen de portfolio omdat het verder gaat dan een beoordeling. Er is daadwerkelijk iets vast te pakken en het is duidelijk wat kinderen doen.

Voor wie:
Voor scholen
• die meer betrokkenheid wil van leerlingen op zijn of haar leerproces
• die verder kijken dan de LOVS resultaten
• die waarderen wat kinderen maken in de les en deze ontwikkeling willen volgen
• die graag zien dat ouders betrokken zijn bij het leerproces en begrijpen wat er op school gebeurd.

Wat bieden wij aan:
Een scholingstraject waarbij het portfolio het einddoel is. We begeleiden elke school op maat. Er kan een traject gekozen worden waarbij de focus ligt op het maken van een portfolio. Een andere mogelijkheid is dat naast het portfolio er ook training wordt gegeven over het voeren van kindgesprekken.

Docenten: Annelies Brouwer en/ of Meindert Tjerkstra. Samen hebben zij ervaring in het implementeren van het portfolio in verschillende scholen.

Incompany
Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Certificering
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname


Je bent leerkracht en je wilt een persoonlijk scholing in mindmappen. Klik dan op onze cursus.

Share