feedback

Feedback geven is krachtig, effectief, efficiënt, treffend, persoonlijk, gericht op kwaliteit. Maar hóe geef je nu eigenlijk een goede feedbackboodschap?

We weten het allemaal. Feedback geven, is essentieel om te leren. We geven de hele dag feedback aan onze leerlingen, maar aan collega’s feedback geven vinden we vaak lastig. In het onderwijs vinden we het heel moeilijk elkaar te vertellen wat we vinden. Als we de kinderen feedback geven, waarom geven we elkaar als teamleden dit cadeautje dan niet? Wat maakt dit onderdeel van feedback geven anders? Lastiger? Sommige leerkrachten horen maandenlang van niemand hoe ze iets doen. Wanneer niemand je aanspreekt, sta je helemaal alleen en is ontwikkeling lastig. Je blijft doen zoals je doet omdat niemand er iets van zegt.

Feedback geven is natuurlijk niet alleen een vaardigheid van de directeur of de intern begeleider. Het hele schoolteam dient elkaar feedback te geven. De school is van ons allemaal. Feedback geef je wanneer er iets goed gaat, maar je geeft ook feedback wanneer iets niet goed gaat. Je stuurt elkaar bij, spreekt elkaar aan, geeft elkaar tips. Gun elkaar dit waardevolle cadeau en sta open voor deze gift. Want dát is eigenlijk feedback geven!

Feedback geven is essentieel om het onderwijs te verbeteren. Om een goede feedbackboodschap te kunnen geven, heb je informatie nodig om deze vervolgens om te bouwen tot een praktische uitvoering, een periode van ‘oefenen’ om het vervolgens een onderdeel te laten worden van je beroepsmatige repertoire en van de school als professionele leergemeenschap. Wat is het effect van je handelen op leerlingen en op je collega’s? Dankzij feedback word je bewust van je bekwaamheden, je talenten/kwaliteiten en je ziet ook verbeterpunten.
Feedback op school gaat niet alleen over leerlingen, het gaat ook over de manier waarop je samenwerkt. Wanneer je feedback aan elkaar geeft, zal er een lerende organisatie staan. Afspraken worden uitgevoerd en er is meer teamplezier, werkplezier en vertrouwen.

Wat bieden wij aan:
In twee bijeenkomsten leggen we de basis van het feedback geven. Je krijgt informatie over de kracht van feedback, hoe je feedback kunt geven én ontvangen. Tevens is er ruimte voor praktische (in)oefening. Het hele team gaat oefenen met het geven van feedback en het ontvangen van feedback.

Feedback geven is elkaar de waarheid zeggen of een punt maken. Vanuit feedback ontstaat een dialoog waarbij er gerichte afspraken, kernkwaliteiten en verbeteritems gekristalliseerd kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst wordt hier de nadruk op gelegd.
Tijdens de tweede bijeenkomst worden de effecten van het feedback geven geëvalueerd. Tussen de eerste en de tweede bijeenkomst zijn er contacten met in elk geval twee deelnemers van deze scholing. Teamleden krijgen een feedbacktaak. Deze monitort het team en geeft impulsen en/ of spreekt het team aan bij veranderingen bij het feedback geven.
Elke bijeenkomst is een tijdsinvestering van ongeveer twee uren.

Voor wie:
• Teams die willen leren van elkaar
• Teams die geloven in een professionele organisatie en die afspraken na willen komen
• Teams die de werkdruk omlaag willen krijgen.
• Teams die sfeer op school willen verbeteren

Aan het einde van deze teamscholing:
zijn de leden van het team in staat om professionele feedback te geven en te ontvangen. Er is op school een andere sfeer. Er is veiligheid om elkaar op een positieve manier te vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. De directeur en de intern begeleider zijn samen met alle teamleden o.a. verantwoordelijk voor de sfeer en het nakomen van afspraken. Door onder andere van goede feedback wordt dit vormgeven.

Docent: Heleen Langenbach, is leerkracht geweest, intern begeleider, directeur van basisscholen en interim directeur. Heleen heeft (semi-)wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ‘de kracht van feedback’.

Incompany
Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Certificering
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname


Share