Zingen is plezier

Coaching voor leerkrachten

Een uitspraak in het onderwijs is dat na de herfstvakantie de sfeer in de groep beter wordt. Eerst de goudenweken en dan raken de kinderen langzaam gewend aan elkaar en aan de leerkracht. Maar wat doe je als de sfeer niet beter wordt en juist slechter gaat?

Een interventie met tekenen is een manier om het klimaat in de klas te verbeteren. Tekenen is een manier die we in de school heel goed kunnen gebruiken om kinderen de dagelijkse beslommeringen te laten verwerken en om voor zichzelf een veilige plek te creëren.

Wat gaan we doen

Linda Walinga geeft samen met de leerkracht een tekenles die aansluit op de hulpvraag. Observatie is daar bij een belangrijk onderdeel. De opdrachten brengen creativiteit en fantasie tot leven. Door dit samen als groep te doen krijg je inzichten. Met tekenen kun je vanuit je binnenste oplossingen creëren, plannen maken of simpelweg uitbeelden wat er bij jou speelt. Het kind is wat hij tekent. Een tekening liegt niet.

Kindertekeningen begrijpen

Na het teken uur gaan de kinderen naar huis en blijven de leerkracht en Linda over om te evalueren. Op tafel liggen de tekeningen. Linda zal vragen stellen en samen met de leerkracht sparren om de kindertekeningen te vertalen. Hierdoor zal een duidelijker beeld van de groep ontstaan waardoor er beter ingespeeld kan worden op de behoeften van de klas en wat dat van de leerkracht vraagt. Dit evaluatie-uur biedt een mooie kans om de leerKRACHT  in zijn of haar  kracht te zetten. Dit gebeurt op creatieve ongedwongen wijze.


Aan het einde van het traject 


De kindertekeningen laten zien waar de kracht en de ‘klacht’ van de klas zit. Daardoor:

  • Ben jij je bewust van wat er speelt in jouw klas en jouw rol daarin
  • Kan jij de leiding nemen in jouw klas op een manier die bij jou past en waar de kinderen wel bij varen
  • Kan er een positieve omslag plaatsvinden wat betreft de sfeer in de groep
Voor wie:

Voor leerkrachten die:

  • Het welbevinden van het kind hoog in het vaandel hebben staan
  • Pestgedrag willen voorkomen
  • Open staan voor een andere aanpak van pestgedrag
  • Op creatieve wijze de sfeer in de groep willen verbeteren
  • Respectvol in de spiegel durven te kijken om zo weer op krachtige en inspirerende wijze de groep te kunnen begeleiden
Duur van het traject: 
  • Start met een intake van een uur op locatie.
  • Meestal zijn de trajecten tussen de 2 en 5 bijeenkomsten.
Linda Walinga is trainer in kindertekeningen
Linda Walinga
Trainer

Linda Walinga is specialist creatieve communicatie en geeft trainingen en workshops over kindertekeningen. In haar praktijk biedt ze ondersteuning aan moeder en kind. Tot 2018 was ze daarnaast ook werkzaam in het basisonderwijs.

Incompany

Deze schoolbegeleiding: kindertekeningen begrijpen wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de coaching: de juiste lijn uitzetten


Wist u dat we meerdere keren per jaar onderwijsavonden organiseren. Het netwerk van Semko komt dan bij elkaar. Er zijn workshops en lezingen. U kunt ook aanwezig zijn.