Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om te kunnen functioneren in onze samenleving. Coöperatief leren is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Dit oefenen kan al starten in de kleutergroepen en gaandeweg de jaren worden de oefeningen steeds complexer.

Leerlingen leren van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Coöperatief leren is een werkvorm die bij alle vakken kan worden toegepast. Bijvoorbeeld bij rekenen en bij onderdelen van taalvaardigheid zoals spelling en begrijpend lezen. Coöperatief werken staat en valt bij het enthousiasme en de medewerking van de leraar en de kinderen.

In traditionele klassen is er de directe instructie en een klassikale benadering van de leerstof. Wanneer een kind het juiste antwoord geeft, gaat de leraar verder met het volgende onderwerp in de veronderstelling dat alle kinderen betrokken zijn. Wanneer kinderen echter de tijd krijgen om de stof zich eigen te maken en te verwoorden, blijft meer kennis hangen en komt er meer inzicht.

Wat bieden wij aan: een actieve workshopdag. De docenten van Semko bieden verschillende coöperatieve werkvormen aan. Door de werkvormen zelf te ervaren weet een leerkrachten of het passend is of niet. Met passend wordt bedoeld of de werkvorm aansluit bij de leerkrachten de kinderen. Er is veel beweging maar ook een deel theorie. Deze workshop staat bekend als een dag vol plezier met veel ontwikkeling. 

Incompany
Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de teamscholing coöperatief leren

Share