Hieronder onze lijst met cursussen. Wij hebben als doel om het onderwijs een beetje mooier en een beetje leuker te maken. Concreet betekent dit dat we cursussen aanbieden waar we blij van worden.

Cursussen die de sfeer op school en in de klas positief veranderen. We hebben cursussen over pedagogische onderwerpen maar ook didactische scholingen. We zijn continu bezig om onze lijst van cursussen uit te breiden. We leren nieuwe dingen en willen dit delen. Vol vuur voor onderwijs.


Cursus: pedagogiek

Cursus: didactiek creatieve vakken

Cursus: didactiek zakelijke vakken

Cursus: Klassenmanagement


Van een aantal cursussen hebben we teamscholingen gemaakt. Klik hier voor de lijst met teamscholingen.

Wie zijn de cursusbegeleiders van Semko? Maak nader kennis met ze.