In ons werk in het onderwijs zijn we gewend om tegen de leerlingen te praten. En als we zien dat de leerresultaten tegenvallen of als we gedrag waarnemen waar we niet tevreden over zijn dan zijn we gewend om dit met de collega’s, de IB-er of de ouders te bespreken. We spreken dan over de leerling. We maken prachtige plannen, stellen doelen vast die binnen een bepaalde tijd behaald moeten worden en gaan druk aan de slag.

Maar hoe zou het zijn als we eens met het kind gaan praten? Als we eens serieus met hen in gesprek gaan? Veel leerlingen kunnen heel goed hun behoeften aangeven, kunnen jou als leerkracht vertellen wat ze nodig hebben om tot ander gedrag te komen of tot betere resultaten. Je zult versteld staan over de kennis die kinderen over zichzelf en hun kunnen hebben als je met hen in gesprek gaat. En je zult ontdekken dat je leerlingen zelf goed oplossingen kunnen bedenken voor dat waar jullie tegen aan lopen.

Een plan van aanpak wordt dan langer niet een papieren document waarin afspraken zijn gemaakt tussen leerkracht, IB-er en ouders en waarmee de leerkracht heel hard aan het werk gaat, maar wordt juist ook voor de leerling een eigen plan waarbij hij of zij een actieve rol speelt. De leerling wordt eigenaar van zijn eigen ontwikkeling, kent zijn doelen. En dat leidt tot meer motivatie en inzet bij de leerling, waardoor de kans van slagen wordt vergroot en waardoor de leerling zelfvertrouwen ontwikkelt. En het zal duidelijk zijn dat de relatie tussen jou en je leerling ook verbetert.

Kindgesprekken kun je inzetten bij gedragsproblemen, bij teruggetrokken gedrag of pestgedrag, bij een gebrek aan concentratie, bij al die voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen. En je kunt kindgesprekken inzetten bij het vergroten van de leervaardigheden. Wat kun je samen met de leerling doen om te komen tot betere resultaten bij spelling of deelsommen.

Om tot een goed gesprek te komen met een leerling, is het goed om te weten aan welke voorwaarden een leerlinggesprek moet voldoen, hoe je in oplossingen kunt gaan spreken met de leerling, welke vragen je kunt stellen en hoe je afspraken maakt naar aanleiding van het gesprek. We zetten hier NLP gesprekstechnieken in en vaardigheden uit het oplossingsgericht werken. Een sterke combinatie waarmee je snel tot de kern kunt komen tijdens een gesprek.

 
Het resultaat van  kindgesprekken voor kinderen:

  • Kinderen voelen zich meer op hun gemak binnen je groep, voelen zich gehoord, gezien, gekend
  • Kinderen voelen zich betrokken bij de lessen die je geeft
  • Kinderen zijn zich bewust van doelen en weten dat ze zelf een actieve rol hebben in het behalen van die doelen
  • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

Wat is de inhoud van deze cursusavonden?

  • Theoretische kennis over kindgesprekken: wat verstaan we er onder en wanneer en hoe passen we ze toe
  • Het gebruik maken van NLP-technieken
  • Het inzetten van oplossingsgericht werken
  • Werken met schaalvragen en de wondervraag
  • We gaan praktisch aan de slag met verschillende gespreksvaardigheden. Vaardigheden die er voor zorgen dat het kind zelf eigenaar blijft van de besproken problemen. En vaardigheden waardoor jij als leerkracht de informatie krijgt die je graag wilt hebben.

Werk je in het basis- of voortgezet onderwijs? Wil je graag kindgesprekken gaan voeren, is je nieuwsgierigheid gewekt? Dan ben je van harte welkom bij deze training waarin we voor een klein gedeelte gaan kijken naar de onderliggende theorie en vooral bezig gaan met de praktische toepasbaarheid.

Trainer: Rudy van der Noord
Onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken, NLP-master gecertificeerd.

Waar en Wanneer:
Cursusmoment 1
Locatie:  MIXL, Martiniplein 11, 8601 EG te Sneek  VOL
Bijeenkomst 1: donderdag 18 oktober 2018 van 19.30 tot 21.15 uur.
Bijeenkomst 2: donderdag 1 november 2018 van 19.30 tot 21.15 uur.

Cursusmoment 2
Locatie: In Sneek.
Bijeenkomst 1: donderdag 28 maart 2019 van 19.30 tot 21.15 uur.
Bijeenkomst 2: donderdag 11 april 2019 van 19.30 tot 21.15 uur.

Investering
Jouw investering in deze training bedraagt
€ 99,-
Dit is inclusief reader.
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig. 

Studie-investering: 6 uren, dit is inclusief contacturen. 

Certificering
Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Deze cursus is geaccrediteerd door het leraar register. Na het volgen van deze cursus kunt u 6 registeruren bijschrijven.

Klik op het woord aanmelden om u in te schrijven voor de cursus. U vult het contactformulier in en wij zullen binnen een dag een bevestiging van aanmelding sturen.

Aanmelden

 

Incompany
Deze cursus kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie. Klik hier om de optie: incompany training te bekijken.

CRKBO_Instelling

Share